บทความ: “ข้อควรทราบ (Disclaimer) – การตรวจสอบและข้อจำกัดของข้อมูล”

การให้ข้อมูลและความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจกับผู้อ่านทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ทางเราต้องการที่จะชี้แจงถึงประการหนึ่งเกี่ยวกับข้อจำกัดและความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้

1. ข้อมูลเป็นการแบ่งปันความรู้เท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการแบ่งปันความรู้เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการเงินหรือการโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น การอ่านและใช้ข้อมูลในบทความนี้ควรพิจารณาในกรอบของการเป็นข้อมูลทางการแบบทั่วไปเท่านั้น

2. ข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุน

ข้อมูลที่ระบุในบทความนี้ไม่ได้รับการเป็นคำแนะนำทางการลงทุน ผู้อ่านควรทราบว่าการตัดสินใจในการลงทุนควรพิจารณาในแง่มุมมากมายและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนการตัดสินใจ

3. การแก้ไขข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลทางการเงินและลักษณะของทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์หรือล้าสมัย โปรดทราบว่าข้อมูลที่ระบุอาจมีความไม่แม่นยำหรือไม่เชื่อถือได้ตามที่ความคิดของเราในขณะที่เขียน

4. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ระบุในบทความนี้ การใช้ข้อมูลเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อ่านเอง

5. ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

บทความบางประการอาจมีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก ทางเราไม่มีควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้